+49 (0)461 - 90 96 08 80 info@nord-metallic.de

Schluessel 1280x512

Databeskyttelseserklæring

1. Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige for behandlingen

Databeskyttelsesoplysningerne gælder for databehandlingen ved:

Nord-Metallic GmbH & Co. KG
Alter Moorweg 3
25917 Sprakebüll
Tyskland

Telefon: +49 (0)461 - 90 96 08 80
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: https://www.nord-metallic.de

2. Indsamling og opbevaring af persondata samt form og formål for deres anvendelse

a) I tilfælde af besøg på websitet

I tilfælde af at vores websitet vises, bliver der automatisk sendt oplysninger til vores servers website via den browser, som din slutenhed anvender. Oplysningerne bliver midlertidigt gemt i en såkaldt logfil. Her bliver følgende oplysninger registreret, uden at du foretager dig noget, og gemmes indtil den automatiserede sletning:

 • IP-adressen på den anmodende computer,
 • dato og klokkeslet for tilgangen,
 • den viste fils navn og URL,
 • websitet, som tilgangen foretages fra (referrer-URL),
 • den anvendte browser og evt. din computers operativsystem samt navnet på din access-provider.

De nævnte oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • sikring af en gnidningsfri forbindelse til websitet,
 • sikring en komfortabel brug af vores website,
 • vurdering af systemets sikkerhed og stabilitet samt
 • yderligere administrative formål.

De juridiske grundlag for databehandlingen er GDPR art. 6 stk. 1 s. 1 litra f. Vores berettigede interesse følger af den ovenstående liste over formål med dataindsamling. Vi anvender aldrig de indsamlede data til formålet, at identificere dig som person.

Derudover anvender vi ved besøg til vores website cookies samt analysetjenester. Du finder yderligere oplysninger om dette under afsnit 4 og 5 i denne databeskyttelseserklæring.

b) Ved brug af vores kontakt formularer

Ved spørgsmål af enhver type giver vi dig mulighed for at tage kontakt til os via en formular, som stilles til rådighed på websitet. Her er det påkrævet at angive en gyldig e-mailadresse, så at vi ved, hvem forespørgslen stammer fra, og kan besvare den. Yderligere oplysninger kan angives frivilligt.

Databehandling med det formål, at tage kontakt til os foregår iht. GDPR art. 6 stk. 1 s. 1 litra a med udgangspunkt i din frivilligt tildelte indvilligelse.

De persondata, som indsamles af os til brug af kontaktformularen, slettes automatisk, efter at det spørgsmål er blevet besvaret, som du har stillet.

3. Videregivelse af data

En overdragelse af din personlige oplysninger til en tredjepart med andre formål end dem, som er anført i det følgende, finder ikke sted.

Vi giver kun dine personlige oplysninger videre til tredjeparter, hvis:

 • Du iht. GDPR art. 6 stk. 1 s. 1 litra a udtrykkeligt har indvilliget i det,
 • videregivelsen iht. GDPR art. 6 stk. 1 s. 1 litra f er påkrævet for at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav, og der ikke er nogen grund til at antage, at du har en overvejende beskyttelsesværdig interesse har i, at dine oplysninger ikke videregives,
 • i tilfælde af at der iht. GDPR art. 6 stk. 1 s. 1 litra c er en juridisk forpligtigelse til videregivelsen, samt
 • at det er juridisk tilladt og iht. GDPR art. 6 stk. 1 s. 1 litra b er påkrævet for at afvikle kontraktuelle forhold med dig.

4. Cookies

Vi anvender cookies på vores side. Det er små filer, som din browser automatisk opretter, og som gemmes på din slutenhed (laptop, tablet, smartphone o.lign.), når du besøger vores side. Cookies skader ikke din slutenhed, indeholder ikke virus, trojanere eller anden skadelig software.

Der gemmes oplysninger i cookien, som til enhver tid viser en sammenhæng med den specifikt anvendte slutenhed. Det betyder imidlertid ikke, at vi på den måde for umiddelbar kendskab til din identitet.

Brugen af cookies tjener på den ene side til, at brugen af vores tilbud bliver gjort behageligere for dig. Til det anvender vi de såkaldte session-cookies til at registrere, at du allerede har besøgt enkelte sider på vores website. De bliver automatisk slettet, når du forlader vores side.

Derudover anvender vi ligeledes for at optimere brugervenligheden midlertidige cookies, som gemmes på din slutenhed i et bestemt fastlagt tidsrum. Hvis du på ny besøget vores side for at gøre brug af vores tjenester, så bliver det automatisk registreret, at du allerede har været hos os, og hvilke angivelser og indstillinger du har givet, så du ikke skal angive dem en gang til.

For det andet anvender vi cookies til at lave statistik på vores website og med det formål at analysere optimeringen af vores tilbud til dig (se afsnit 5). De cookies giver os mulighed for i tilfælde af et nyt besøg på vores side automatisk at registrere, at du allerede har været hos os. De cookies slettes automatisk efter en i det pågældende tilfælde defineret periode.

De data, som forarbejdes med cookies, er nødvendige for de nævnte formål med at varetage vores samt tredjeparters berettigede interesser iht. GDPR art. 6 afs. 1 s. 1. litra f.

De fleste browsere acceptere automatisk cookies. Du kan imidlertid konfigurere din browser, så der ikke gemmes nogen cookies på din computer eller altid vises en meddelelse, før en ny cookie bliver dannet. Hvis cookies deaktiveres, kan det imidlertid føre til, at du ikke kan anvende alle funktioner på vores website.

5. Analyseværktøjer

a) Sporingsværktøjer

De sporingstiltag, som angives i det følgende og anvendes af os, udføres med udgangspunkt i GDPR art. 6 stk. 1. litra f. Vi vil med de sporingstiltag, der bliver anvendt, sikre en behovsorienteret udformning, og at vores website til stadighed bliver optimeret. For det andet anvender vi sporingstiltag til at lave statistik på vores website og med det formål at analysere optimeringen af vores tilbud til dig. De interesser kan anses som berettigede inden for den førnævnte bestemmelses rammer.

De gældende formål med databehandling og datakategorierne kan findes i de pågældende sporingsværktøjer.

i) Google Analytics

Med det formål at lave en behovsorienteret udformning af vores website og til stadighed optimere det, anvender vi Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; i det følgende "Google"). I denne sammenhæng oprettes der pseudonymiserede brugerprofiler og anvendes cookies (se under afsnit 4). De oplysninger, som dannes ved hjælp af cookies, om din brug af dette website, som

 • browsertype/-version,
 • anvendt styresystem,
 • referrer-URL (den tidligere besøgte side),
 • den udførende computers værtsnavn (IP-adresse),
 • tidspunktet for serveranmodningen,

overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Oplysningerne anvendes til at analysere brugen af websitet for at sammenfatte rapporter om aktiviteterne på websitet og til yderligere opgaver i forbindelse anvendelsen af websitet og internettet med det formål at tilvejebringe markedsforskning og en behovsorienteret udformning af denne internetside. Oplysningerne bliver eventuelt også overdraget til tredjeparter, for så vidt at det er juridisk påkrævet, eller for så vidt at tredjeparten behandler den efter indgået aftale. Din IP-adresse bliver under ingen omstændigheder sammenført med andre data fra Googles side. IP-adresserne bliver anonymiseret, så at det ikke er muligt at placere deres oprindelse.

Du kan forhindre cookies i at blive installeret med en passende indstilling af browser-softwaren. Vi påpeger dog, at eventuelt ikke alle funktioner på websitet i det tilfælde kan anvendes fuldt ud.

Du kan derudover forhindre registreringen af oplysninger, der dannes med cookies og henfører til brugen af websitet, (inkl. din IP-adresse) samt behandlingen af disse oplysninger fra Googles side, ved at du downloader og installerer en browser-udvidelse.

Som alternativ til browser-udvidelsen, særligt i tilfælde af browsere på mobile slutenheder, kan du desuden forhindre indsamlingen via Google Analytics ved at klikke på dette link. Det laves en opt-out-cookie, som forhindrer fremtidige indsamlinger af dine oplysninger, når du besøger websitet. Opt-out-cookien gælder kun i den browser og kun til vores website og gemmes på din enhed. Hvis du sletter cookiesene i denne browser, skal du oprette opt-out-cookien på ny.

Du finder yderligere oplysninger om databeskyttelse i sammenhæng med Google Analytics ihjælp til Google Analytics.

6. Påvirkede personers rettigheder

Du har ret til:

 • iht. GDPR art. 15 at forlange en redegørelse for de persondata, som bliver behandlet af os. I særdeleshed kan du forlange en redegørelse for formålene med databehandlingen, kategorierne af persondata, modtagerkategorierne, som dine oplysninger holdes op mod, den planlagte opbevaringsperiode, den bestående ret til rettelse, sletning, indskrænkelse eller modsigelse af databehandlingen, den bestående ret til klage, oprindelsen af dine oplysninger, for så vidt at de ikke er blevet indsamlet af os, samt for automatiseret beslutningstagning omfattende profilering og evt. sigende oplysninger om deres enkeltheder;
 • iht. GDPR art. 16 omgående forlange rettelsen af persondata, som er urigtige eller skal fuldstændiggøres og gemmes hos os;
 • iht. GDPR art. 17 forlange sletning af de persondata, som er gemte hos os, for så vidt de ikke er nødvendige til databehandling for at udøve retten til fri meningsytring og information, til opfyldelse af en juridisk pligt, af grunde, som er i offentlighedens interesse, eller for at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav;
 • iht. GDPR art. 18 forlange indskrænkningen af behandlingen af dine persondata, for så vidt at du bestrider dataenes rigtighed, behandlingen af dem er uretmæssig, men du imidlertid afviser, at de slettes, og vi ikke længere behøver dataene, hvor du dog har brug for den for at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav, eller at du iht. GDPR art. 21 har lavet en indsigelse mod databehandlingen;
 • iht. GDPR art. 20 forlange at modtage dine persondata, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs format, der kan maskinlæses, eller at de overdrages til en anden ansvarlig;
 • iht. GDPR art. 7 stk. 3 til enhver tid overfor os annullere en indvilligelse, som er afgivet ved en enkelt lejlighed. Det medfører, at vi i fremtiden ikke længere må udføre den databehandling, som var afhængig af denne indvilligelse og
 • iht. GDPR art. 77 at indgive klage til en tilsynsførende myndighed.

7. Indsigelsesret

For så vidt at dine persondata bearbejdes med udgangspunkt i berettigede interesser iht. GDPR art. 6 stk. 1 s. 1 litra f, så har du ret til, iht. GDPR art. 21 at modsætte dig behandlingen af dine persondata, for så vidt at der forlægge grunde til det, som er resultatet af din særlige situation eller retter sig mod en indsigelse mod direkte markedsføring. I sidstnævnte tilfælde har du en generel indsigelsesret, som vi følger, uden at der angives en særlig situation.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigelse eller tilbagekaldelse, så er det tilstrækkeligt med en e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

8. Datasikring

Vi anvender i løbet af besøget på websitet den udbredte SSL-proces (Secure Socket Layer) sammen med det pågældende højeste krypteringsniveau, som din browser understøtter. Som regel handler det her om en 256 bit-kryptering. I tilfælde af at din browser ikke understøtter 256 bit-kryptering, anvender vi i stedet 128 bit v3-teknologi. Hvis en enkelt side fra vores tilstedeværelse på internettet bliver overført krypteret, kan du se det på det lukkede nøgle- hhv. lås-symbol i statuslisten nederst i din browser.

Vi anvender i øvrigt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at beskytte dine oplysninger mod tilfældige eller forsætlige manipulationer, delvis eller fuldstændige tab, beskadigelse eller mod uautoriseret tilgang fra tredjeparter. Vores sikkerhedstiltag bliver til stadighed forbedret af den passende teknologiske udvikling.

9. Denne databeskyttelseserklærings aktualitet og ændringer

Denne databeskyttelseserklæring er aktuelt gyldig og er maj 2018-udgave.

Det kan derudover på grund af videreudvikling af vores website og tilbud eller på grund af ændrede juridiske henholdsvis myndighedsmæssige bestemmelser være nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Du kan når som helst få vist og printe den aktuelt gældende databeskyttelseserklæring her.