+49 (0)461 - 90 96 08 80 info@nord-metallic.de

Ruehrtechnik 1280x512

Rørteknik

På grund af gentagende funktionsforstyrrelse på visse omrørere med lange aksler, som kunden for en sikkerheds skyld blev nødt til at have som ny eller med omfattende ombygning og måtte give et finansielt indskud, har vi fundet en omrører, der som alternativ ganske enkelt kan blive udskiftet med den passende vægplade. Yderligere fordele:

  • Intet behov for en reserveomrører
  • Ingen længerevarende driftsforstyrrelser
  • Reparation på stedet uden stor indsats
  • Solid, vedligeholdelses- og brugervenlig
  • service fra de nære omgivelser
  • Sliddele på lejer
  • Omrører-løsninger, også til landbruget

Som Suma-servicepartner sælger, monterer og reparerer vi deres systemer.

Du finder flere oplysninger i denne brochure:

Til paddelomrørere fra Hochreiter har vi diverse reservedele som væglejer, drivmekanismer med elmotor og V4A-afskærmninger (ved opblæsbare bygningere) på lager og udfører samtlige reparationer, udskiftninger og monteringer.

Til billederne