+49 (0)461 - 90 96 08 80 info@nord-metallic.de

Rohrleitungsbau 1280x512

Rørledningskonstruktion

Vi kan tilbyde følgende ydelser og komponenter:

 • Fermenterings- hhv. ringvarmere
 • Integration af biogasbearbejdningssanlæg
 • Biogasledninger
 • Gasoverløb
 • Over- og undertrykssikringer
 • Gylle- &substratledninger
 • Centralpumpefordelere
 • Beholderoverløb
 • Beholdergennemløb til biogas, substrat & gylle
 • Pumpetilkoblinger
 • Rørtilkobling til flydende fodring
 • Vand- & luftledninger
 • Koøjer
 • Diverse procestilkoblinger
 • Kraft-varme-tilkoblinger
 • Tilkobling af gaskompressore
 • Fremstilling og ombygning af varmevekslere til udluft
 • Stenfangskasser m.m...

Lige gyldigt om det er i stål, PVC-U eller rustfrit stål, om det er dobbeltvægget nedgravet med lækregistrering eller over jorden, vores kvalificerede fagpersonale udføre konstruktionen af rørledninger med gyldige svejse- og limcertificeringer, som er certiferet iht til den tyske vandmiljøelov (WHG).
Tæthedskontroller i forhold til biogas- og substratledninger eller kerneboringer (50 mm - 300 mm Ø) til betonbeholdere hører også til vores ydelser.

Til billederne