+49 (0)461 - 90 96 08 80 info@nord-metallic.de

Trocknung 1280x512

Tørreenheder og -komponenter

Nogle biogasanlæg har på trods af et tilsluttet varmenet en mængde termisk energi til overs, særligt når det er varmt, kommer anlæggene hovedsageligt af med den overskydende varme via "nødkøleren" kraft-varme-værket, hvilket betyder, at "affaldsproduktet" frit ledes ubrugt ud i atmosfæren.

For at kunne udnytte denne overskydende varme tilbyder vi tørreenheder med ydelser i området fra 150 KW til 500 KW (term.). De konstrueres til 30°C udvendig luft og med frostbeskyttelsestilbehør på ca. 40 % (ned til -20°C) for under de ovennævnte omstændigheder at komme op på den anførte ydelse.

Vi monterer centrifugalventilatorer i enhederne, som også giver et højt tryk ved stor luftgennemstrømning for også at kunne presse den varme luft igennem i tilfælde af beskyttelsesgitre, som ved korn, eller falder den anvendte luftmængde kraftigt, hvilket betyder, at varmen hhv. den term. ydelse ikke kan føres væk. Centrifugalventilatorne kræver på grund af det udgående lufttryk (800-1000 Pa) derfor en større motoreffekt end traditionelle aksialventilatorer. Motoreffekten (luftmængde og lufttryk) tilpasses derfor til tørstoffet via en finstyring for i tilfælde af eksempelvis træflis, som giver mindre luftmodstand, ikke at bruge mere strøm, end der er behov for.

Tørreenhederne er kompakt byggede, så du kan stille dem frit op som mobile enheder og opmagasinere dem om vinteren, da der på den kolde årstid for det meste ikke er noget overskudsvarme. Kulisselyddæmpere i luftindtag og -udtag samt en frostbeskyttelsestermostat og et jalousispjæld giver en støjsvag og sikker drift.

Til billederne