+49 (0)461 - 90 96 08 80 info@nord-metallic.de

Notfeststoffeintrag 1280x512

Tørstofnødtilførsel

I tilfælde af længere driftsforstyrrelser i for stationære tilførsel på grund af fejl, ombygning, revidering eller lignende er følgerne meget alvorlige. Der går noget tid, før de levende organismer er kommet til sig selv og alt igen kører på 100 %.

For at minimere skaderne så meget muligt har vi bygget denne anordning, som giver dig mulighed for at tilføre tørstof til beholderen ved at dit substrat bliver midlertidigt oplagret, hvor der ikke er mulighed for stationær tilførsel.

Ved hjælp af en rørtilkobling direkte på beholderen eller via pumpefordeleren kan "nødtilførslen" fleksibelt opstilles med de tilhørende gylleslanger og blive tilsluttet. Det rækker med en simpel 32 A tilkobling for at få tilførslen i gang.

Den mobile tilførsel består af en rullecontainer med integreret røreteknik og påmonteret styring, som kan blive transporteret med den konventionelle "kroglift", og en pumpe, som opstilles mellem beholderen eller tilslutningen til beholderen og containeren.

Funktionsprincip:

Containeren fyldes med substratet fra den tilsluttede beholder, derefter kan der tilføres proportionale andele tørstof (manuelt med hjullæsser o.lign.), substrat og tørstof homogeniseres ved hjælp af en omrører og pumpes efterfølgende igen ind i den samme beholder.

Medfølgende tilbehør:

  • Excentriske snekkepumper(på aftageligt stativ i containeren)
  • 32 A forlængerkabel
  • Suge- / trykslanger, afstand mellem container und slangetilkoblingspunkt ca. 20 m
  • Diverse "Perrot"-adaptere
  • 24 timers service ved driftsforstyrrelser

Fordele:

  • Til forskel fra vingepumper kan excentriske snekkepumper suge bedre over længere afstande og stabilt pumpe substrater med højere tørsubstans (op til ca. 15 % tørsubstans – vingepumper op til ca. 10 %).
  • Den langsgående impulsblandingssnekke opløser ensaligeklumper samt opad flydende substrat og homogeniserer det på meget kort tid. I modsætning til eksempelvis en dykpumpeomrører kræves der ikke nogen højdejustering, og der opstår ikke sprøjt, når flydelag opløses.
  • Frekvensomformerdrift til pumpe og blandingssnekke, så drejefeltet fra den eksisterende strømkilde (ingen yderligere el-arbejde) samt hastigheden kan indstilles.
  • Udtagning og indskylning af substrat fra en og samme tilslutning, derfor er kræves der hverken omkobling eller sekundær tilslutning og heller ikke ekstern tilførsel (vha. gyllevogn o.lign).
  • Det opgøres ved hjælp af en driftstimetæller.

Til billederne